Apakah Tugas Editor Buku?

Mungkin kerja seorang editor buku tidak diketahui ramai orang.

“Editor buku ini kerjanya mencari kesalahan sahajakah?”

Tugas editor buku sangat penting dalam proses terbit sebuah buku.

Dalam syarikat penerbitan yang besar, editor buku dibahagikan kepada kepada dua jenis mengikut tugas mereka.

Secara mudahnya, editor buku bertanggungjawab untuk:

  1. Cari manuskrip dan pakejkan ia menjadi buku yang disukai pembaca.
  2. Sunting (editing) dan bacaan pruf (proofreading).

Editor yang bertindak sebagai pengurus projek

Editor jenis yang pertama ini dia yang pergi cari penulis.

Dia yang baca manuskrip itu dari awal sampai habis.

Kemudian dia berikan maklum balas kepada penulis apa yang perlu ditambah baik.

Editor jenis yang pertama ini dia tahu sentiasa kena tahu keperluan pasaran pada waktu itu. Dia tahu buku apa yang laku dan buku apa yang orang mahu.

Mereka juga memainkan peranan penting dalam menentukan isi buku yang akan diterbitkan. Mereka akan membantu penulis untuk memilih isi yang sesuai dengan tujuan dan audiens yang dituju.

Editor sebagai pembaca pruf (proofreader)

Editor buku akan membantu penulis mengedit dan memperbaiki manuskrip buku dengan memberikan pandangan, kritikan, dan saran dalam hal isi, struktur, dan gaya penulisan.

Mereka akan memastikan bahasa yang digunakan dalam buku adalah jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan audiens yang dituju.

Editor buku akan memeriksa manuskrip buku untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan, tatabahasa, dan penulisan.

Kesimpulan

Dalam keseluruhannya, editor buku bertanggungjawab untuk memastikan bahawa buku memenuhi standard kualiti dan kesesuaian bagi pembaca, dengan memberikan bantuan dan panduan kepada penulis dalam seluruh proses penerbitan, dari penyuntingan hingga desain dan pemasaran buku.

Sekiranya kita mahu terbit buku sendiri, tengok bajet yang ada.

Sekiranya perlu boleh ambil editor sebagai pengurus projek untuk menasihati kita dalam penulisan.

Sekiranya bajet sedikit ketat, mungkin boleh upah editor sebagai proofreader sahaja dahulu.

Sekurangnya buku kita kurang kesalahan ejaan dan bahasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *