Category Penerbitan

Langkah-langkah Menerbitkan Buku (Setelah Terbit)

Promosi buku. Gunakan media sosial untuk kongsikan nilai-nilai dan juga ilmu yang ditulis dalam buku itu. Ulangcetak mengikut permintaan daripada pembaca. Siapkan buku kedua dan seterusnya. Penulis yang sudah merancang kejayaan buku insya-Allah tidak akan terperangkap dengan kejayaan buku pertama.…