Tag pusat sumber sekolah

Melangkah ke dunia Literasi Maklumat

DDC atau Dewey Decimal System merupakan asas pengetahuan yang paling minimum untuk mengurus Pusat Sumber Sekolah (PSS). Foto yang saya kongsikan berkaitan dengan manusia yang tinggal di dalam gua dalam maknanya. Asas pengetahuan adalah maklumat dan maklumat yang terlampau banyak perlu dicerakinkan.