Ariffuddin Sani

Ariffuddin Sani

Ariffuddin Sani berkongsi tentang self publish. Beliau sudah mempunyai 3 novel yang diterbitkan dan 4 buku berkaitan penulisan. Cita-citanya mahu jadikan kanak-kanak yang membaca sebagai ejen keamanan dibumi. Baca lanjut di www.ariffuddin.com